NOVAS AXUDAS 2017 PARA PLANS DE INCORPORACIÓN E MELLORA DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS.

ABRIL 2017
uploads/9/news/njgwec0tms0wlxvwbg9hzhmvos9uzxdzl2ltz18zmzeylmpwzw.jpg

Saíron publicadas as novas axudas para plans de incorporación de mozos á actividade agraria e apoios para mellora e desenvolvemento de explotacións agrarias. (DOG nº64, 31 de marzo de 2017).

Son 3 liñas de axudas que se poden consultar nos seguintes documentos de descarga:

ORDE 2017 DE PLANS DE INCORPORACIÓN E MELLORA NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

EXTRACTO DA ORDE 2017.

Os procedementos e as solicitudes das tres liñas de axuda pódense descargar nos seguintes enlaces:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR405A - Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR404A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR404A - Axudas á incorporación de mozos/as á actividade agraria.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR405B - Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.

 

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado dende o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. (remata o 2 de maio de 2017).

Para máis información consultar nas delegacións da Consellería de Medio Rural de cada provincia.

Tamén temos un enlace pernanente de descarga de lexislación na nosa páxina web


|
| © Boaga 2020