PUBLICADAS AYUDAS A INCORPORACIÓN, NUEVOS INVESTIMENTOS Y DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

febrero 2020
uploads/9/news/portada-axudas-2020.png

 Publicada la Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 18 do 28 de xaneiro de 2020).

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES TERMINA 28/02/2020

Se puede descargar la orden en el siguiente enlace: http://boaga.es/lexislacion/

Para solicitudes de ayuda, clicar en los siguientes procedementos de la sede electrónica de la Xunta de Galicia:

MR404A - Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR404A

 

MR405A Axudas para investimentos nas explotacións agrarias

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

 

MR405B - Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

 


|
| © Boaga 2020