Foto propiedade de Alicia Blanco (Pereiro-Chaguazoso)

A Frieiresa toma o seu nome da comarca das Frieiras, dentro dos concellos da Gudiña e A Mezquita, no sudeste da provincia de Ourense. A súa área xeográfica de orixe, que por diferentes motivos tivo poucas posibilidades de expansión ao longo do tempo, alcanza os concellos de Riós, A Gudiña, e Vilardevós e chega ata o Macizo Central. Así mesmo, constátase a presenza de animais da raza en aldeas colindantes a dita provincia galega situadas na provincia de Zamora.

 

Esta zona tiña unha alta densidade de razas bovinas: ao sur está a raza Mirandesa, ao norte, a Vianesa, ao este a Alistano-Sanabresa e, ao oeste, a Limiá e antigamente a Verinesa.

A súa orixe, segundo French et ál. (1969), deriva do gando ibérico. Sánchez Belda (1984) manifesta que esta raza é unha destacada rama do tronco cántabro, que localmente tiña unha gran preponderancia sobre outras razas locais coas que convivía. Este mesmo autor di que a Frieiresa se formou na Frieira e que de aquí se estendeu a outras zonas, polo que é ancestral doutras razas. Non obstante, estudos filoxenéticos recentes realizados con marcadores xenéticos relacionan a súa orixe co Bos primigenius estrepsiceros.

Debido á súa gran facilidade de manexo, noutrora foi moi utilizada para o traballo agrícola pero, co paso do tempo, ademais da mecanización, as reprodutoras sufriron indiscriminadamente numerosos cruzamentos con outras razas e hoxe en día é unha das bovinas galegas que menos censo ten, polo que a súa recuperación é máis dificultosa e lenta.

Hoxe en día a súa distribución atópase maioritariamente na provincia de Ourense, con algunhas explotacións nas outras provicias galegas.


|
| © Boaga 2020