GANDERÍAS MACHOS FEMIAS TOTAL REPRODUTORES
GALICIA27 25 582 607
CASTILLA Y LEÓN1 0 28 28
TOTAL28 25 610 635
Nota: Censos actualizados a 31/12/2017

Máis información en Sistema Nacional de Información de Razas ARCA. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA)

 


|
| © Boaga 2020