CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025


[CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025]

INTRODUCIÓN Á CRÍA DE RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS. PAUTAS PARA A ELECCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA EXPLOTACIÓN DE VACÚN DE RAZA AUTÓCTONA

[INTRODUCIÓN Á CRÍA DE RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS. PAUTAS PARA A ELECCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA EXPLOTACIÓN DE VACÚN DE RAZA AUTÓCTONA - uploads/9/news/manual_explotacion_vacun.png]

Manual para montar unha explotación gandeira de vacún das 5 razas  autóctonas bovinas galegas en perigo de extinción: Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá y Vianesa.

Pódese descargar no seguinte enlace:

MANUAL VACÚN RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS