Benvidos á páxina web da Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga).

Galicia conta desde tempos remotos cunha variada riqueza de razas gandeiras que son esenciais na adaptación ás condicións socioeconómicas e ambientais cambiantes, incluído o cambio climático, e son fundamentais para a produción agrícola sostible.

Moitas delas víronse nas últimas décadas situadas á beira da extinción, pero as medidas que puxeron en marcha a administración autonómica e as asociacións de criadores, principalmente no último decenio, favoreceron unha paulatina recuperación duns recursos que non debemos permitir que se perdan.

A Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) é unha federación de asociacións sen ánimo de lucro que se constitúe en febreiro de 2001 e que nace coa finalidade básica de conservar e recuperar o patrimonio zooxenético que representan as razas autóctonas en perigo de extinción dentro da nosa comunidade.

Estas razas constitúen ademais un patrimonio histórico e cultural da nosa comunidade onde ademais de axudar na xestión do territorio e na modelaxe das distintas paisaxes da nosa terra serven como exemplo de gandería sostible.

FINS DA FEDERACIÓN

  1. Conservación, recuperación e mellora do gando autóctono de Galicia en perigo de extinción. Para tal fin poderá concertar con Administracións Públicas ou entidades privadas os auxilios técnicos, económicos, exencións e bonificacións que procedan.
  2. Potenciar os medios para elevar a produtividade e rendibilidade das explotacións dos seus federados, así como a defensa, asistencia, asesoramento e promoción sobre os intereses económicos, sociais, profesionais e culturais dos seus criadores asociados, procurando un maior nivel de produtividade e rendibilidade das explotacións, promovendo e creando servizos comúns de natureza asistencial.
  3. A colaboración con outras asociacións ou federacións afíns, tanto a nivel autonómico coma estatal ou internacional, para establecer as relacións e os acordos que se estimen convenientes.
  4. Formular propostas á Administración sobre accións, reformas ou medidas para o desenvolvemento e mellora do gando autóctono de Galicia en perigo de extinción. Neste senso, poderá participar en todas aquelas propostas que afecten ao gando autóctono de Galicia en perigo de extinción a nivel autonómico, estatal ou comunitario.
  5. Xestionar o funcionamento dos libros xenealóxicos das razas de gando autóctono de Galicia en perigo de extinción.
  6. Ser os interlocutores válidos dos criadores de razas autóctonas galegas en perigo de extinción coa administración para todos os asuntos relacionados co sector dentro do seu ámbito territorial, e representante dos criadores de gando autóctono de Galicia en perigo de extinción para as cuestións de carácter autonómico, estatal ou internacional.
  7. A elevación do nivel sanitario e zootécnico das súas explotacións asociadas mediante o establecemento e execución de programas de profilaxe, loita contra as enfermidades animais e mellora das súas condicións hixiénicas, que permitan mellorar o nivel produtivo e sanitario dos seus produtos.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Os órganos de Goberno de Boaga son :

  • Asemblea Xeral: formada por dous representantes das asociacións federadas.
  • Xunta Directiva: órgano de goberno, xestión, administración e dirección da asociación. Está composta por un presidente, un vicepresidente, un secretario-tesoureiro e catro vogais.

|
| © Boaga 2019