EXTENSIVO - Resolución do 13 de xuño de 2014

DOG Núm. 119 do mércores 25 de xuño de 2014
uploads/9/news/dsc04163.jpg
RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2014, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se acorda a publicación da concesión das axudas solicitadas ao abeiro da Orde do 3 de abril de 2013, pola que se procede á apertura do prazo para a presentación da renovación do compromiso polos titulares de explotacións beneficiarios das axudas establecidas na Orde do 18 de abril do 2008, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento de sistemas de produción de razas gandeiras autóctonas en réximes extensivos (Diario Oficial de Galicia número 79, do 24 de abril de 2008).

Descargar pdf


|
| © Boaga 2018