ESTÁ ABERTO O PLAZO DE SOLICITUDE DA PAC 2018.

Febreiro 2018
uploads/9/news/pac-2018.png

Abriuse o plazo para solicitar as axudas da PAC no ano 2018. A orde é a seguinte:

ORDE do 6 de febrero de 2018pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.”  Publicada  no  DOG núm. 30  de 12 de febreiro de 2018.

Organismo convocante:  Consellería do Medio Rural

PRAZO DE SOLICITUDE ata 30 de abril de 2018

É obrigatoria a presentación  por vía electrónica dirixida ao FOGGA (Fondo Galego de Garantía Agraria).

Enlace de descarga orde: PAC 2018. (Tamén se pode acceder ao enlace de descarga permanente no apartado lexislación da nosa páxina web)


|
| © Boaga 2019