Axudas á raza Cachena

AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLO LOBO
Orde do 23 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo, e se convocan para o 2012.DESCARGAR PDF
AXUDAS PARA A MODERNIZACIÓN
DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
Orde do 8 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.DESCARGAR PDF
AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL 2012
Orde do 25 de xaneiro de 2012 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2012.DESCARGAR PDF
AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL 2013
ORDE do 1 de febreiro de 2013 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2013.DESCARGAR PDF
     

 


|
| © Boaga 2019